Matkultur

Olika matkultrer och dess innehåll

Vad är egentligen matkultur?

Det är ett begrepp som oftast fokuserar på produktionen, distributionen och konsumtionen av mat samt dryck, när det gäller den kulturella sidan av detta. När man hör ordet matkultur, är det oftast aspekter på matvanor som upplevs inom olika länder, regioner, epoker, världsdelar, sociala grupper eller folkgrupper. Det finns en rad olika faktorer som påverkar matkulturens innehåll. Det kan vara alltifrån råvarutillgången, matlagningstekniken, matlagningstraditioner och religiösa matregler.

Olika matkulturer

I Sverige finns det skillnader i de olika matvanorna som finns idag. Det som kan vara vanligt att äta i till exempel Skåne kan vara helt främmande i Norrland. Olika matkulturella skillnader finns även mellan generationerna. Den yngre generationen tycker om att äta pizza och snabbmat som den äldre generationen kanske inte är van vid.

Judar som är troende, håller hårt på matreglerna. Det är inte tillåtet att laga mat med samma redskap för kött som för mjölkprodukter. Mjölk får inte heller drickas förrän fyra till sex timmar efter det att kött har ätits. Kristna brukar inte ha denna typ av livsmedelsförbud, förutom katoliker som inte äter kött varje fredag och även 40 dagar före påsk.

Ortodoxa brukar undvika vin, köttprodukter och matfett. Maten brukar ätas sent på dagen, i mindre portioner och fastedagar är vanligtvis på onsdagar samt fredagar. Inom till exempel islam är grönsaker och allt ifrån havet tillåtet att äta, medan gris och blod är strängt förbjudet då det anses som orent. Alkohol brukar inte användas och ska helst undvikas av en muslim. Två gånger per åt har muslimerna Ramadan och detta innebär att de inte får äta någon mat eller dricka förrän solen har gått ner.

Buddister är oftast vegetarianer och fastar mycket. Dock skiljer sig valet av mat och hur man fastar åt, beroende på vem man frågar. Hinduerna är oftast vegetarianer och levande varelser får inte skadas. Allting styrs av kastsystemet som varje person föds i och detta styr lite över vad man får äta, hur matlagningen ska gå till, vilka livsmedel som får tillagas samt hur man ska fasta.